SL Tunnelbanan 1969 - 1976

Fotograferade med 35mm eller 6x6 kamera, nyligen skannade digitalt, och därefter nyligen framställda kopior.
OBS. Notera att det endast är bilderna som säljes, ej copyrighten som kvarstannar hos mig.
Varje pappersbild är försedd med Copyrightmärkning på baksidan

Stockholm
Tunnelbanan

serie 1

1969-1976

84 kr

inkl moms
och porto

SL Tunnelbanan SL Tunnelbanan SL Tunnelbanan SL Tunnelbanan 1969 - 1976,serie 1,

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Stockholm
Tunnelbanan

serie 2

1969-1976

84 kr

inkl moms
och porto

SL Tunnelbanan SL Tunnelbanan SL Tunnelbanan SL Tunnelbanan 1969 - 1976, serie 2,

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Stockholm
Tunnelbanan

serie 3

1969-1976

84 kr

inkl moms
och porto

SL Tunnelbanan SL Tunnelbanan SL Tunnelbanan SL Tunnelbanan 1969 - 1976, serie 3,

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Stockholm
Tunnelbanan

serie 4

1969-1976

84 kr

inkl moms
och porto

SL Tunnelbanan SL Tunnelbanan SL Tunnelbanan SL Tunnelbanan 1969 - 1976, serie 4,

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm