Saltsjöbanan 1966 och 1976

Fotograferade med 35mm eller 6x6 kamera, nyligen skannade digitalt, och därefter nyligen framställda kopior.
OBS. Notera att det endast är bilderna som säljes, ej copyrighten som kvarstannar hos mig.
Varje pappersbild är försedd med Copyrightmärkning på baksidan

Saltsjöbanan

1966,

42 kr

inkl moms
och porto

Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjöbanan 1966

6 stycken färg fotografier i storlek 10x15 cm

Saltsjöbanan

1976,

serie 1

56 kr

inkl moms
och porto

Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjöbanan 1976,serie 1,

8 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Saltsjöbanan

1976,

serie 2

56 kr

inkl moms
och porto

Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjöbanan 1976,serie 2,

8 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Saltsjöbanan

1976,

serie 3

56 kr

inkl moms
och porto

Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjöbanan 1976,serie 3,

8 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Saltsjöbanan

1976,

serie 4

84 kr

inkl moms
och porto

Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjöbanan 1976,serie 4,

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Saltsjöbanan

1976,

serie 5

84 kr

inkl moms
och porto

Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjöbanan 1976,serie 5,

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Saltsjöbanan

1976,

serie 6

84 kr

inkl moms
och porto

Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjöbanan 1976,serie 6,

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Saltsjöbanan

1976,

serie 7

84 kr

inkl moms
och porto

Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjöbanan 1976,serie 7,

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Saltsjöbanan

1976,

serie 8

84 kr

inkl moms
och porto

Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjöbanan 1976,serie 8,

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Saltsjöbanan

1976,

serie 9

84 kr

inkl moms
och porto

Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjöbanan 1976,serie 9,

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Saltsjöbanan

1976,

serie 10

56 kr

inkl moms
och porto

Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjöbanan 1976,serie 10,
sista dagen i trafik

8 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Saltsjöbanan

1976,

serie 11

112 kr

inkl moms
och porto

Saltsjobanan
Saltsjobanan
Saltsjobanan Saltsjobanan Saltsjöbanan 1976,serie 11,
SaltsjöJärla och Högdalshallen

16 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm