Hälsingborgs Spårvagnar 1967
Fotografier på Spårvagnarna i Hälsingborg i vänstertrafik. Fotograferade under den sista tiden, augusti 1967, före omläggningen till högertrafik och i samband med detta nedläggningen.

Fotograferade med 35mm eller 6x6 kamera, nyligen skannade digitalt, och därefter nyligen framställda kopior.
OBS. Notera att det endast är bilderna som säljes, ej copyrighten som kvarstannar hos mig.
Varje pappersbild är försedd med Copyrightmärkning på baksidan

Hälsingborg
Spårvagnar
1967,
serie 1

84 kr

inkl moms
och porto

tram helsingborg tram helsingborg tram helsingborg Hälsingborg Spårvagnar 1967, serie 1

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Hälsingborg
Spårvagnar
1967,
serie 2

84 kr

inkl moms
och porto

tram helsingborg tram helsingborg tram helsingborg Hälsingborg Spårvagnar 1967, serie 2

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Hälsingborg
Spårvagnar
1967,
serie 3

84 kr

inkl moms
och porto

tram helsingborg tram helsingborg tram helsingborg Hälsingborg Spårvagnar 1967, serie 3

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Hälsingborg
Spårvagnar
1967,
serie 4

84 kr

inkl moms
och porto

tram helsingborg tram helsingborg tram helsingborg Hälsingborg Spårvagnar 1967, serie 4

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Hälsingborg
Spårvagnar
1967,
serie 5

84 kr

inkl moms
och porto

tram helsingborg tram helsingborg tram helsingborg Hälsingborg Spårvagnar 1967, serie 5

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Hälsingborg
Spårvagnar
1967,
serie 6

84 kr

inkl moms
och porto

tram helsingborg tram helsingborg tram helsingborg Hälsingborg Spårvagnar 1967, serie 6

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Hälsingborg
Spårvagnar
1967,
serie 7

84 kr

inkl moms
och porto

tram helsingborg tram helsingborg tram helsingborg Hälsingborg Spårvagnar 1967, serie 7

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Hälsingborg
Spårvagnar
1967,
serie 8

84 kr

inkl moms
och porto

tram helsingborg tram helsingborg tram helsingborg Hälsingborg Spårvagnar 1967, serie 8

12 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Hälsingborg
Spårvagnar
1967,
serie 9

112 kr

inkl moms
och porto

tram helsingborg
tram helsingborg
tram helsingborg tram helsingborg Hälsingborg Spårvagnar 1967, serie 9

16 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Hälsingborg
Spårvagnar
1967,
serie 10

42 kr

inkl moms
och porto

tram helsingborg tram helsingborg Hälsingborg Spårvagnar 1967, serie 10

6 stycken färg fotografier i storlek 10x15 cm