Bussar 1965 - 66
Fotograferade med 35mm eller 6x6 kamera, nyligen skannade digitalt, och därefter nyligen framställda kopior.
OBS. Notera att det endast är bilderna som säljes, ej copyrighten som kvarstannar hos mig.
Varje pappersbild är försedd med Copyrightmärkning på baksidan

Oskarshamn
Bussar
1965

30 kr

inkl moms
och porto

Oskarshamn Buss Oskarshamn Buss Oskarshamn Buss Oskarshamn Bussar 1965
3 svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

MOAB
Bussar
1965

48 kr

inkl moms
och porto

MOAB Buss MOAB Buss Mälaröarnas Omnibuss AB, Bussar 1965
6 svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm

Linköping
Bussar
1966

70 kr

inkl moms
och porto

Linkoping Buss Linkoping Buss Linkoping Buss Linköping Bussar 1966
10 färg fotografier i storlek 10x15 cm

Göteborg
Bussar
1965

126 kr

inkl moms
och porto

Goteborg Buss
Goteborg Buss
Goteborg Buss
Goteborg Buss
Goteborg Buss Göteborg Bussar 1965
14 stycken svart-vita och 4 färg fotografier i storlek 10x15 cm

Diverse
Bussar
1965

98 kr

inkl moms
och porto

Bus Stockholm
Bus Stockholm
Bus Stockholm Bus Stockholm Diverse Bussar 1965
12 stycken svart-vita och 2 färg fotografier i storlek 10x15 cm

Turistbussar vid Strömkajen i Stockholm
samt Götaplatsen i Göteborg
i samband med trafikmässa

Nyköping
Bussar
1966

56 kr

inkl moms
och porto

Bus Nykoping Bus Nykoping Nyköping Bussar 1966
8 stycken färg fotografier i storlek 10x15 cm

Uppsala
Bussar
1965

63 kr

inkl moms
och porto

Bus Uppsala Bus Uppsala Bus Uppsala Uppsala Bussar 1965
9 stycken svart-vita fotografier i storlek 10x15 cm