Bussar 1993 - 94
Fotograferade med 35mm eller 6x6 kamera, nyligen skannade digitalt, och därefter nyligen framställda kopior.
OBS. Notera att det endast är bilderna som säljes, ej copyrighten som kvarstannar hos mig.
Varje pappersbild är försedd med Copyrightmärkning på baksidan

Lund
Bussar
1994
serie 1

84 kr

inkl moms
och porto

Lund Buss
Lund Buss
Lund Buss Lund Buss Lund Bussar 1994, serie 1

14 färg fotografier i storlek 10x15 cm

Lund
Bussar
1994
serie 2

84 kr

inkl moms
och porto

Lund Buss
Lund Buss
Lund Buss Lund Buss Lund Bussar 1994, serie 2

14 färg fotografier i storlek 10x15 cm

Malmö
Bussar
1994

84 kr

inkl moms
och porto

Malmo Buss
Malmo Buss
Malmo Buss Malmo Buss Malmö Bussar 1994

14 färg fotografier i storlek 10x15 cm

Uppsala
Bussar
1993

84 kr

inkl moms
och porto

Uppsala Buss
Uppsala Buss
Uppsala Buss Uppsala Buss Uppsala Bussar 1993

14 färg fotografier i storlek 10x15 cm